Avrupa basınç cihazları yönetmeliği 2014/68/AB 

Avrupa basınç cihazları yönetmeliği uyarınca sınıflandırma olarak pD > 0.5 bar’lık bir yüksek basınç geçerlidir. pD ≤ 0.5 bar’lık bir yüksek basınç durumunda yasaların esas alınmasıyla iyi mühendislik uygulaması geçerlidir.

AD-2000 broşürü HP0, EN 13445, EN 13480 ve EN ISO 3834-2 uyarınca üretici onayı

PDF sertifikası

EN ISO 3834-2 uyarınca üretici onayı

Sertifika no.: COS.VZ.5200072

PDF sertifikası

Denetlenen basınç cihazları kontrolleri ile dahili üretim kontrolü (modül A2)

Sertifika no.: PED-Z-COS.EP.5501227

PDF sertifikası

Yapı türü ile uyumluluk (modül C2)

Sertifika no.: PED-Z-COS.EP.5501236

PDF sertifikası

Damga değişikliği için onay

Sertifika no.: COS.PQ. 5400051

PDF sertifikası
Back